Våra hästar

Björkhems Nalle Bus


f-21 hos Stuteri Björkhem, Månstad. e. Höjgaards Joker 282 u.
Björkhems Bella Bus 3596 ue. Alexander Lukas 183. Nalle köptes
som föl med tanken att matchas mot hingstpremieringen 2023.